Mevlana Djalaluddin Rumi
De grootmeester Mevlana Djalaluddin Rumi is degene die de grondlegger is van de Mevlevi Sufi Tariqa, beter bekend onder de naam: 'Sufiweg van de draaiende derwisjen'. Rumi was in zijn tijd één van de grootste islamitische geleerden. Hij stond bekend als de koning van de geleerden (Sultan ul Ulama). Veel leerlingen kwamen overal vandaan om van deze grote wetgeleerde, kennis te vergaren. Totdat het moment kwam dat Rumi zijn geliefde grootmeester Sjamsuddin Tibriz ontmoette die hem zegende in de ervaring van de versmelting in Gods Liefde. Hierin werd Rumi onder andere gezegend met de geheimen van de 'Zikr ad Dourani'. Letterlijk vertaald: 'De draaiende Gedenking'. Wat nu in de Mevlevi Tariqa 'Sama' wordt genoemd. Deze techniek kan alleen verkregen worden door een volledige overgave, stap na stap, om tenslotte volledig ontvankelijk te worden voor Gods liefde.
Elke Donderdagavond om 2100 uur "Zikr" (Meditatie) en Sama (draaiende derwisj) in Moskee :"BaiturRahmaan"
Iedereen is van harte welkom om de Zikr en Sama bij te wonen.

Adres:
Johan Sebastiaan Bachstraat 2A
2983 AB Ridderkerk

Contact persoon:
Organisatie van voorstelligen:
Oruc Surucu
Mobiel: 0031644363816

Tahsin Surucu
Mobiel: 0031624202711
Email: info@whirling-derwish.com